Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 01.12.2015 r. do 21.12.2015 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

1/ lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Składowej 13 C w Boruszowicach,

2/lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Wiejskiej 79 w Świniowicach,

3/nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona w Tworogu przy ulicy Zamkowej 12.

Więcej szczegółów tutaj

Data opublikowania: 14:17, 1 grudnia 2015

Kategorie: Nieruchomości