Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997roku informuje , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul.Zamkowej 16 ( I piętro) zostały wywieszone ,na okres 21 dni ,tj .od 23.03.2012 r. do 13.04.2012 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego :

– lokal mieszkalny o pow. 28.60 m2, położony w miejscowości Tworóg, przy ulicy Kościuszki 31 G – pełna treść wykazu do pobrania tutaj,

– wolnostojący budynek użytkowy w którym znajdują się trzy lokale o łącznej pow. użytkowej 91,50 m2. położony w miejscowości Boruszowice przy ulicy Składowej 4 – pełna treść wykazu do pobrania tutaj

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 32 285 74 93 wew. 41

Data opublikowania: 08:03, 23 marca 2012

Kategorie: Nieruchomości