Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 (I piętro) zostały wywieszone, na okres 21 dni, tj .od 27.04.2012 r. do 18.05.2012 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom:

– lokal mieszkalny o numerze 3, położony w budynku przy ul. Zamkowej 20 (Tworóg),

– lokal mieszkalny o numerze 1, położony w budynku przy ul. Składowej 13C (Boruszowice).

Zarządzenie Nr 616/568/2012 Wójta Gminy Tworóg z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: wywieszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Data opublikowania: 09:45, 27 kwietnia 2012

Kategorie: Nieruchomości