Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 18.05.2012r. do 08.06.2012 r. wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży:

1/ w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy:

– lokal mieszkalny o numerze porządkowym 3, położony w budynku przy ulicy Słowiańskiej 10, w miejscowości Hanusek.

2/ w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

– lokal mieszkalny o numerze porządkowym: 1, położony w budynku przy ulicy Słowiańskiej 10 w miejscowości Hanusek,

– lokal mieszkalny o numerze porządkowym 4, położony w budynku przy ulicy Słowiańskiej 10 w miejscowości Hanusek,

– lokal mieszkalny o numerze porządkowym 6 położony w budynku przy ulicy Słowiańskie 10 w miejscowości Hanusek,

– lokal mieszkalny o numerze porządkowym 3 położony w budynku przy ulicy Armii Krajowej 13 w miejscowości Boruszowice.

Pełna treść wykazów: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data opublikowania: 07:53, 18 maja 2012

Kategorie: Nieruchomości