Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Tworóg informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I
piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 20.05.2014 r. do 10.06.2014
r.wykazu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego
przetargu nieograniczonego:

1/ lokal mieszkalny położony w budynku
przy ulicy Kościuszki 31/G1
w Tworogu,

2/lokal mieszkalny położony w budynku
przy ulicy Słowiańskiej 10/6
w Hanusku,

3/lokal mieszkalny położony w budynku
przy ulicy Słowiańskiej 10/4
w Hanusku,

4/lokal mieszkalny położony w budynku
przy ulicy Armii Krajowej 13/3
w Boruszowicach,

5/budynek położony przy ulicy Składowej
4 w Boruszowicach, w którym
znajdują się trzy lokale użytkowe.

Data opublikowania: 05:06, 21 maja 2014

Kategorie: Nieruchomości