Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT
GMINY TWORÓG działając
na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje
,o
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w
Tworogu, przy
ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 15.04.2015 r. do 05.05.2015 r.wykazu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg, przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy:

1/
lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 31/F w
Tworogu,

Data opublikowania: 11:54, 15 kwietnia 2015

Kategorie: Nieruchomości