Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT
GMINY TWORÓG działając
na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje
,o
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w
Tworogu, przy
ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 10.04.2015 r. wykazu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg, przeznaczonej
do sprzedaży.

BIP>>Zarządzenia

Data opublikowania: 11:30, 19 czerwca 2015

Kategorie: Nieruchomości