Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

WÓJT
GMINY TWORÓG działając
na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje
,o
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy w
Tworogu, przy
ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 14.04.2015 r. do 05.05.2015 r.wykazu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg, przeznaczonej
do wynajmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

1/
lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Zamkowej 35 w
Tworogu.

Data opublikowania: 11:57, 15 kwietnia 2015

Kategorie: Nieruchomości