Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia
19 czerwca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg
ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 10 lipca 2018r. zostanie
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego.

Data opublikowania: 06:06, 19 czerwca 2018

Kategorie: Nieruchomości