Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 27 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 17 kwietnia 2020r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej.

Więcej informacji na stronie BIP.

Data opublikowania: 10:17, 30 marca 2020

Kategorie: Nieruchomości