Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 21 sierpnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 11 września 2020r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ograniczonego.

Data opublikowania: 12:22, 21 sierpnia 2020

Kategorie: Nieruchomości