Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 18 czerwca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 9 lipca 2021r. wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego i ograniczonego.

Dokumenty do pobrania BIP>Ogłoszenia

Data opublikowania: 07:46, 21 czerwca 2021

Kategorie: Nieruchomości