Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 23 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 13 sierpnia 2021r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy.”

Szczegóły>BIP>Ogłoszenia

Data opublikowania: 19:24, 26 lipca 2021

Kategorie: Nieruchomości