Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 6 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 27 maja 2022r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Szczegóły >> BIP

Data opublikowania: 10:02, 6 maja 2022

Kategorie: Nieruchomości