Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Wójt Gminy Tworóg informuje, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5.11.2012 r. do 4.12.2012 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (I piętro, pokój nr 102) ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg.

O terminie dyskusji publicznej oraz innych dodatkowych spotkaniach czytaj w pełnym ogłoszeniu do pobrania tutaj.

Informacje w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg do pobrania tutaj.

Data opublikowania: 06:05, 26 października 2012

Kategorie: Ogłoszenia