Wyłożenie projektów miejscowych planów

Wójt Gminy Tworóg zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej
dla terenu położonego przy ulicy Tarnogórskiej w Brynku

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg:

dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej – od godz. 15.00 do godz. 16.00
dla terenu położonego przy ulicy Tarnogórskiej w Brynku od godz. 14.00 do godz. 15.00

Pobierz pełną treść obwieszczenia.

Data opublikowania: 12:55, 24 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności