Wyłożenie projektu MPZP dla terenu sołectwa Wojska

W nawiązaniu do informacji z dnia 17 grudnia br. o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Wojska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu informujemy, że dokumenty te są dostępne do wglądu od dnia 28 grudnia do 19 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg , ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tworóg http://bip.tworog.pl/5780/dokument/32037

Data opublikowania: 07:17, 29 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności