Wyniki naboru do projektu pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg”

W wyniku ogłoszonego naboru uczestników projektu grantowego pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg” od 19 czerwca do 30 czerwca 2023 roku do Urzędu Gminy Tworóg wpłynęło łącznie 297 deklaracji.
Ocenie merytorycznej podlegało 297 deklaracji. Spośród złożonych w terminie deklaracji, 7 nie spełniło kryteriów formalnych.

Na liście podstawowej znajduje się 290 deklaracji.

Data opublikowania: 12:14, 4 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności