XII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Muzeum w Gliwicach zaprasza na XII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbędą się w dniach 19-21.09.2014 r.

Podczas
tegorocznej edycji, która przebiega pod
hasłem Rezydencje wśród łąk i lasów.
Zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim, będzie można
zwiedzić wraz z przewodnikiem wybrane z nich, a także zdobyć wiedzę na temat
obiektów, które nie przetrwały do dzisiaj.

Rezydencje wśród łąk i lasów. Zamki, pałace i dwory w
powiatach gliwickim i tarnogórskim

XII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Już po raz dwunasty Muzeum w Gliwicach zaprasza do udziału w
Gliwickich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Tym razem odkryjemy dziedzictwo
regionu, które niewiele ma wspólnego z typowym wyobrażeniem Śląska. Średniowieczne zamki. Osiemnastowieczne
pałace. Dwory śląskiej szlachty. Reprezentacyjne, eklektyczne siedziby
przemysłowych magnatów w otoczeniu ogrodów, parków i bujnej przyrody powiatów
gliwickiego i tarnogórskiego… To świat z zupełnie innej niż industrialna
opowieści. Pomiędzy 19 a
21 września będzie można do niego trafić.

Podczas tegorocznych Gliwickich Dni Dziedzictwa
Kulturowego, które przebiegają pod hasłem Rezydencje
wśród łąk i lasów. Zamki, pałace i dwory w powiatach gliwickim i tarnogórskim,
będzie można zwiedzić wraz z przewodnikiem wybrane z nich, a także zdobyć
wiedzę na temat obiektów, które nie przetrwały do dzisiaj. Pokażemy rezydencje istniejące, zadbane, pieczołowicie
chronione i objęte opieką konserwatorską, a także puste miejsca po tych, które
uległy zniszczeniu wskutek działań wojennych bądż zaniedbań. Na dwu
zaplanowanych trasach autokarowych wycieczek znajdą się takie miejscowości jak
Sośnicowice, Rudziniec, Pławniowice, Bycina, Łabędy, Pniów, Toszek, Wielowieś,
Tworóg, Brynek, Stare Tarnowice, Łubie, Kamieniec. Podczas zwiedzania – z
pomocą archeologów Muzeum w Gliwicach – wskażemy również miejsca, w których
usytuowane były wczesnośredniowieczne grodziska, będące ośrodkami ówczesnej
władzy lokalnej. To dodatkowa atrakcja – w Polsce zachowało się około 1500
grodzisk, a mało znanym jest fakt, że kilka z nich znajduje się w naszym
regionie – mówi Anna Kwiecień, historyk sztuki, kustosz Muzeum w Gliwicach,
autorka koncepcji i koordynatorka tegorocznej edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa.

Wśród wybranych do zwiedzania rezydencji można wyróżnić kilka typów. W Toszku
zobaczymy średniowieczny zamek, rozbudowany i zmodernizowany w czasach
renesansu i baroku – z portalem włoskiego architekta Giovanniego Seregni. W 1790 roku zamek odwiedził sam Goethe. Zwiedzimy
także pałace z XVIII i pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku. Posiadają one już wyłącznie cechy
reprezentacyjno-mieszkalne. Budowane były na fundamentach i korpusach starszych
obiektów lub rzadziej na nowo, z dziedzińcem i oficynami, zwykle w otoczeniu
ogrodów, parków na sposób „włoski” lub „francuski”. Nie minie nas też
wizyta w rozbudowanych architektonicznie
dworach (np. Wielowieś) – centrach nieco mniejszych majątków szlachty
śląskiej. Osobną grupę stanowią
rezydencje z XIX i początku XX
wieku nazywane ze względu na swoje historyzujące kostiumy „zamkami”, należące
do śląskich przemysłowców (Pławniowice, Brynek, Łubie). Są to eklektyczne,
neorenesansowe i neogotyckie budowle, wznoszone na nowo lub z wykorzystaniem
wcześniejszych, za małych i „niemodnych” dworów i pałacyków. Nowe „zamki”,
ustylizowane na stare, „rodowe” siedziby, miały za zadanie nobilitować
ambitnych przedstawicieli nowej klasy.

Wszystkie rezydencje położone są wśród lasów, niektóre z
nich usytuowano nad rzeczkami, stawami,
a w otaczających je parkach i ogrodach często znależć można fontanny. Niegdyś chętnie odwiedzane przez gości, dzięki
możliwości urządzania polowań, do dziś zachwycają harmonią, z jaką wpisały się
w naturalny krajobraz.

Gliwickie Dni
Dziedzictwa zainaugurujemy już w piątek, 19 września wykładem Rezydencje wśród łąk i lasów, który w
Willi Caro wygłosi Anna Kwiecień.

Dopełnieniem tegorocznej
edycji GDDK jest wystawa Zapomniane dwory
Górnego Śląska. Przygotowana przez
Monikę Michnik i Radosława Zdaniewicza z Działu Archeologii Muzeum w
Gliwicach ekspozycja poświęcona
jest rezydencjom rycerskim, które na obszarze Górnego Śląska
wznoszone były w okresie póżnego średniowiecza i wczesno nowożytnym
(pomiędzy XIV a XVI wiekiem). Niestety żadna z tych drewnianych siedzib nie zachowała się do naszych czasów.
Mijające stulecia, pożary i inne zdarzenia losowe okazały się bezwzględne dla
elementów konstrukcyjnych obiektów. W krajobrazie naturalnym zachowało się
jednak wiele ziemnych kopców, na których usytuowane były nieistniejące już dziś
rezydencje rycerstwa i szlachty śląskiej. Prezentowana w Zamku Piastowskim wystawa
oprócz rekonstrukcji wyglądu drewnianych wież i dworów, przybliży życie
codzienne drobnego rycerstwa górnośląskiego. Zobaczymy narzędzia
gospodarskie, elementy uzbrojenia,
naczynia ceramiczne i ciekawe pod względem ikonograficznym kafle piecowe.

Ekspozycję przygotowano ze
zbiorów własnych działu archeologii oraz z zabytków wypożyczonych z innych
placówek: Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
Muzeum w Sosnowcu. Oglądać ją
można od 20 września do końca 2014 roku.

Szczegółowe informacje: www.muzeum.gliwice.pl

19 września 2014,
Willa Caro, godz. 17.00

Inauguracja XII
Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Rezydencje wśród łąk i lasów – wykład Anny Kwiecień – historyk sztuki, kustosz Muzeum w Gliwicach

Organizator: Muzeum w Gliwicach

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

20 – 21 września
2014 r.

XII Gliwickie Dni
Dziedzictwa Kulturowego

Rezydencje wśród łąk i lasów. Zamki, pałace i dwory w
powiatach gliwickim i tarnogórskim

Udział we wszelkich
wydarzeniach w ramach XII edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego
jest bezpłatny.

HARMONOGRAM

W ramach XII edycji GDDK przygotowane zostały wycieczki
autokarowe na dwu różnych trasach.

Wybierając Trasę I
zwiedzimy zabytki i historyczne miejsca zlokalizowane w miejscowościach: Pławniowice, Rudziniec, Rudno, Sośnicowice,
Kozłów, Toszek, Pniów, Bycina,Łabędy.

Trasa II obejmuje: Wielowieś, Tworóg, Brynek, Stare Tarnowice,
Łubie i Kamieniec.

Wycieczki na obu trasach odbywać się będą zarówno w sobotę,
jak i niedzielę – 20 i 21 września.
Każda trasa jest w danym dniu realizowana dwukrotnie – do wyboru mamy godzinę
08.30 lub 09.30. Zbiórka i początek wycieczek autokarowych – na Placu
Piłsudskiego w Gliwicach. Osoby, które do poszczególnych obiektów na trasie
zwiedzania dotrą we własnym zakresie (o zgodnej z harmonogramem wycieczek
godzinie) będą mogły dołączyć do grup
dowiezionych autokarami.

HARMONOGRAM tras
wycieczek autobusowych

TRASA I (Pławniowice, Rudziniec, Rudno,
Sośnicowice, Kozłów, Toszek, Pniów, Bycina,Łabędy)

Trasa realizowana w sobotę i niedzielę 20 i 21 września 2014.

Zbiórka osób uczestniczących w wycieczce autokarowej: Plac
Piłsudskiego, Gliwice.

Wyjazd autokaru: Tura I –
godz. 08.30

Tura II – godz. 09.30

Miejscowość

Przybliżone godziny zwiedzania

Tura I

Tura II

Pławniowice

ZespółPałacowo-Parkowy
– dawna siedziba Ballestremów

ul. Gliwicka 46.

Uwaga! Zwiedzanie
wnętrz pałacu TYLKO w sobotę
(20.09)

9:00 – 11.00

10.00 – 12.00

Rudziniec

Pałac z XIX wieku
– ul. Zamkowa 3. Uwaga! Zwiedzamy tylko westybul (przedsionek) pałacu oraz
otaczający go park.

11:15 -12:15

12:15 -13:15

Rudno

Zwiedzamy miejsce, w którym
znajdował się dwór na kopcu z
XV-XVI wieku.

12:30
-12:50

13:30 – 13:50

Sośnicowice

Pałac na rzucie podkowy z XVIII
wieku, ul. Kozielska 1. Uwaga! Pałac zwiedzamy tylko z zewnątrz.

13:05
-13:45

14:05 – 14:45

Kozłów

Zwiedzamy miejsce,
w którym znajdował się dwór na kopcu
z XV-XVI wieku.

13:55
-14:15

14:50 – 15:15

Toszek

Średniowieczny
zamek oraz stanowisko archeologiczne -osada obronna z IX-X wieku na
wzgórzu zamkowym –

ul. Zamkowa 10.

Uwaga!
Przerwa na ciepły posiłek 40 minut.

14:45
-16:15

15:55 – 17:15

Pniów

Ruiny pałacuz XVIII wieku – wejście
przez dawną bramę do parku pałacowego,
ul. Wiejska 1

Grodzisko – wzniesienie
w lesie nieopodal pałacu

16:30-17:00

17:30-18:00

Bycina

Pałac z XVIII wieku – obszar
pomiędzy ulicami:

Zamkową-Rolniczą-
Szkolną.

Uwaga! Pałac zwiedzamy tylko z zewnątrz.

17:15-17:45

18:15-18:45

Łabędy

Pozostałościpopałacu
pochodzącym z XIX wieku,

ul. Zamkowa (koniec ulicy, blisko kanału)

Grodzisko w lesie,
nad kanałem – nieopodal pałacu

18:05-18:45

19:05-19:45

Powrót do Gliwic

19.00

20.00

TRASA II (Wielowieś, Tworóg, Brynek, Stare Tarnowice, Łubie i
Kamieniec)

Trasa realizowana w
sobotę i niedzielę 20 i 21 września 2014.

Zbiórka osób uczestniczących w wycieczce autokarowej: Plac
Piłsudskiego, Gliwice.

Wyjazd autokaru: Tura I –
godz. 08.30

Tura II – godz. 09.30

Miejscowość i
zwiedzany obiekt

Przybliżone godziny
zwiedzania

Tura I

Tura II

Wielowieś

Dwór z XVIII w., ul. Główna 1

9:15 – 10.15

10:15-11:15

Tworóg

Pałac książąt von
Hohenlohe-Ingelfingen z 2 poł. XVIII wieku, ul. Zamkowa 16

10:30-11:30

11:30-12:30

Brynek

Zespół
pałacowo-parkowy – siedziba Donnersmarcków z pocz. XX wieku, ul. Park 4

11:40-12:40

12:40-13:40

Stare Tarnowice

„KompleksZamkowy
TarnowiceStare” – odrestaurowany
renesansowy zamek, ul. Pyskowicka 39

Uwaga!
Przerwa na ciepły posiłek – 40 minut.

13:00-14:30

14:00-15:30

Stare Tarnowice

Grodzisko otoczone
wałem

15:00

16:00

Łubie

Pałac z XIX wieku
należący do związanej z przemysłem,
pochodzącej ze Szkocji rodziny Baildon, ul. Pyskowicka 34

Uwaga! Pałac
zwiedzany wyłącznie z zewnątrz.

15:20-15:40

16:20-16:40

Kamieniec

Zespół
pałacowo-parkowy z XIX wieku, ul. Polna 2

16:00-17:30

17:00-18:30

Powrót do Gliwic

18:00

19:00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w autokarach osoba
dokonująca rezerwacji może otrzymać maksymalnie 4 nieodpłatne bilety w ramach
jednej trasy. Prosimy o zachowanie biletu. Osoby niepełnoletnie mogą brać
udział w zwiedzaniu na poszczególnych trasach wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.

Ilość osób biorących udział
w wycieczkach autokarowych jest ograniczona. Rezerwacja i odbiór biletów w Centrum Informacji
Kulturalnej i Turystycznej (kino Bajka)
od 9 września.

Centrum Informacji
Kulturalnej i Turystycznej (kino Bajka)

ul. Dolnych Wałów 3

czynne od wtorku do soboty w godzinach 10.00-18.00,

tel. (32) 231 38 55,
mail:
gddk2014@gmail.com (Uwaga! W mailu rezerwacyjnym prosimy o podanie
numeru telefonu!)

Organizator: Muzeum w
Gliwicach

Muzeum w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 8a

44-100 Gliwice

www.muzeum.gliwice.pl

kontakt dla mediów:

Ewa Chudyba, kom. 783 560 005

upowszechnianie@muzeum.gliwice.pl

Organizatorem
Muzeum w Gliwicach jest Miasto Gliwice

Data opublikowania: 11:02, 15 września 2014

Kategorie: Aktualności, Kultura