XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg

W
dniu 15 grudnia 2015 roku o godz. 12.30 w Sali Posiedzeń Urzędu
Gminy odbędzie się XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
4. Zamknięcie XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 16:02, 9 grudnia 2015

Kategorie: Aktualności