XXIV sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 29 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w Gimnazjum w Brynku odbędzie się 24 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Wpis
do Gminnej Księgi Zasług.

4.
Przyjęcie
protokołów z 22 i 23-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

5.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

6.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie inicjatywy mieszkańców zmierzającej do przejęcia przez Gminę
własności drogi.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2024.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie budżetu na rok 2017.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tworóg”.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
gminnych nieruchomości położonych w Tworogu, w Nowej Wsi Tworoskiej oraz w
Połomii.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Mikołesce.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Brynku nazwy Osiedle
pod Dębami.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r.

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2017.

20.
Przedstawienie
planów pracy komisji na rok 2017.

21.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

22.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

23.
Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie
24 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 10:48, 27 grudnia 2016

Kategorie: Aktualności