XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 13 czerwca 2013 roku o godz. 14.15 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany
porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Gliwicach.

4.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na działalność Gminy Tworóg w zakresie telekomunikacji.

5.
Zamknięcie
XXXII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 11:13, 11 czerwca 2013

Kategorie: Aktualności