XXXII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu
30 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się
32 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie
porządku obrad.

3. Przyjęcie
protokołów z 30 i 31-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na
zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/162/2016 Rady gminy Tworóg z dnia 30.05.2016
r. w spr. regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Tworóg.

7. Podjęcie uchwały
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli .

8. Podjęcie uchwały
w sprawie powierzenia Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu
prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

9. Podjęcie uchwały
w sprawie przekazania majątku Gimnazjum w Brynku.

10. Informacje z prac
Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub
jej członka.

11. Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

12. Wnioski i
zapytania.

Zamknięcie
32 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 19:26, 28 sierpnia 2017

Kategorie: Aktualności