Z Leśną Krainą po unijne pieniądze

Co najmniej 16 milionów dotacji zostanie przekazanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina. Szanse na dotacje w ramach nowego budżetu 2014-2020 mają przedsiębiorcy, urzędy gmin (miast), organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne z gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Na początek w okresie sierpień-wrzesień 2015 LGD organizowane będą warsztaty we wszystkich gminach w celu opracowania wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju. To na warsztatach zebrane zostaną propozycje i projekty które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zrzesza przedstawicieli z sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz mieszkańców 16 gmin woj. Śląskiego. Stowarzyszenie działa w ramach unijnego programu oś 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W latach od 2006 do czerwca 2015 była to Fundacja LGD „Spichlerz Górnego Śląska”, dzięki której 12 gmin mogło korzystać z dotacji unijnych w ramach konkursów: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej, Odnowa Wsi i „małe projekty”.

W ramach 11 naborów do LGD wpłynęło 548 wniosków, w tym 234 zostały pozytywnie zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Obecnie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju dla zrzeszonych gmin. Docelowo będzie pełnić rolę lokalnej agencji rozwoju zarządzającej licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii, wspierając realizację wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w jej skład.

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie LGD : www.lesnakrainalgd.pl

Na warsztaty zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.

Data opublikowania: 11:56, 20 lipca 2015

Kategorie: Aktualności