Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wojsce poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem