Zakup kolejnego sprzętu do nauki zdalnej

Gmina Tworóg w dniu 15 maja 2020 roku podpisała umowę darowizny z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. na kwotę 30.000,00 zł. Darowizna zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.
GAZ-SYSTEM dla edukacji
Program „GAZ – SYSTEM dla edukacji” będzie realizowany na terenie województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje infrastrukturalne. Spółka w ramach programu wspierającego edukację uczniów w dobie epidemii przeznaczyła 750 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Akcja GAZ SYSTEM wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów. Dzięki niej lokalne samorządy otrzymują od spółki pieniądze na zakup sprzętu komputerowego, który trafia do uczniów na czas trwania nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych. Program „GAZ – SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministrów Edukacji Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. GAZ – SYSTEM wspiera placówki szkolne w wielu obszarach. W ciągu ostatnich 3 lat spółka przeprowadziła ponad 200 warsztatów edukacyjnych, podczas których prezentowane były w formie eksperymentów naukowych właściwości gazu ziemnego oraz korzyści stosowania tego surowca w produkcji energii i ciepła Do tej pory w warsztatach udział wzięło prawie 5 tys. uczniów. Każdego roku spółka kieruje też wsparcie dla najmłodszych przekazując im wyprawki szkolne na rozpoczęcie roku. W minionych 3 latach GAZ – SYSTEM obdarował ponad 8 tys. pierwszoklasistów oraz najbardziej potrzebujących uczniów plecakami z wyposażeniem.

Data opublikowania: 10:46, 20 maja 2020

Kategorie: Aktualności