Zapraszamy mieszkańców – Twój głos się liczy

Możliwość zdobycia pieniędzy unijnych. Prosimy mieszkańców o wypełnienie ankiety.

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=a60e61d181&&c=22554ec2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. Aktualnie trwają rozmowy nad wprowadzeniem wielofunduszowości dla LGD w okresie programowania na lata 2021 – 2027. Formuła ta pozwoliłaby na realizowanie projektów za pośrednictwem LGD nie tylko ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jak dotychczas, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) . Realizacja Polityki Spójności finansowanej z EFRR oraz EFS przez Lokalne Grupy Działania wiąże się z dostępem do dodatkowych środków, umożliwi więc dofinansowanie większej liczby projektów przygotowanych przez podmioty z obszaru LGD tj.: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. W związku z powyższym prosimy aby włączyli się Państwo do badania, które będzie podstawą do sformułowania informacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dot. typów działań, które chcielibyśmy realizować z Regionalnego Programu Operacyjnego w przyszłej perspektywie finansowej.

Data opublikowania: 11:21, 14 stycznia 2021

Kategorie: Aktualności