Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do składania ofert na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Tworóg oraz zapewnienie im opieki w schronisku. Oferty na wykonanie usługi należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem : „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Tworóg oraz zapewnienie im opieki w schronisku” w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg do dnia 21.01.2011 r. do godz. 12.00. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1.

Data opublikowania: 12:34, 3 stycznia 2011

Kategorie: Ogłoszenia