Zaproszenie na zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze

Wójt Gminy Tworóg zaprasza wszystkich mieszkańców Sołectwa Tworóg na zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 roku o godzinie 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Tematami zebrania będą:

Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności

Przyjęcie porządku zebrania

Wybór przewodniczącego zebrania

Wybór protokolanta zebrania

Sprawozdanie Sołtysa z działalności z minionej kadencji

Przyjęcie sprawozdania Sołtysa

Powołanie komisji skrutacyjnej

Wybór Sołtysa

Wybór Rady Sołeckiej

Wolne wnioski

Data opublikowania: 11:08, 21 lipca 2016

Kategorie: Aktualności