Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

Wójt Gminy Tworóg informuje, że w związku ze złożonym przez Inwestora zażaleniem na postanowienie o sygnaturze Grp.OŚ.6220.2.2020 z 19 lutego 2021 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) – lokalizacja: miejscowość Brynek (Gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o nr ewidencyjnym 174/10 (obręb Brynek)”, całość akt sprawy przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach zlokalizowanego przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice.

Data opublikowania: 10:42, 10 marca 2021

Kategorie: Aktualności