Zgnilec Amerykański Pszczół

Informujemy, że w dniu 4 pażdziernika 2022 r. Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego i tarnogórskiego.

Więcej informacji…

Wyszczególnione w rozporządzeniu miejscowości

a)
w powiecie
gliwickim, w gminie Wielowieś miejscowości : Borowiany, Radonia, Raduń,
Wielowieś wraz z przysiółkami Czarnków, Jerzmanów, Kieleczka i Kotków;

b)
w powiecie tarnogórskim cały
obszar gminy Krupski Młyn, w gminie Tworóg miejscowości: Koty, Świniowice i
Tworóg

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

a)
przemieszczania, bez
zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin
pszczelich, pszczół, matek pszczelich , czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i
narzędzi używanych do pracy w pasiece;

b)
organizowania wystaw
i targów z udziałem pszczół.

Co to
jest za choroba?

Zgnilec amerykański to choroba bakteryjna atakującą
pszczoły. Powoduje wymieranie larw w plastrach, które zamierają w zasklepionej
komórce, a póżniej gniją. Pszczoły usuwają martwe larwy z ula, ale przenoszą
bakterie do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy. Ule w
szybkim tempie zostają zainfekowane przez ogniska bakterii, a następnie – w
związku z przemieszczaniem się osobników – choroba atakuje całą populację
pszczół na danym terenie.

Czy zgnilec zagraża ludziom?

Zgnilec amerykański jest chorobą, która
nie zagraża ludziom. Jedyny jej wpływ, który może zostać zaobserwowany to
słabsze zapylenie roślin a przez to mniejsze plony, a także mniejsze zbiory
miodu. Wynika to z osłabienia rodzin pszczelich lub ich częściowego wyginięcia.

Data opublikowania: 10:02, 13 października 2022

Kategorie: Aktualności