Zwrot akcyzy dla rolników

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury
VAT, oraz:

¡
W terminie od
1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Tworóg wraz z fakturami VAT stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia
2014 r.

¡
W terminie od
1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014r.
należy złożyć odpowiedni
wniosek do Wójta Gminy Tworóg wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w
ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

W 2014 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona w
wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2-30
kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 pażdziernika 2014r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie

gotówką w kasie
Urzędu w Tworogu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Data opublikowania: 21:06, 6 lutego 2014

Kategorie: Aktualności