Ankieta – odpady z działalności rolniczej

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Tworóg do programu : „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Tworóg.
Termin składania ankiet do dnia 16.08.2021r. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Tworogu (42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16). Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie (Gmina Tworóg nie będzie przyjmowała odpadów od osób które nie zakwalifikowały się do programu – nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety oraz odpadów w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów). Planowany termin zbiórki – po uzyskaniu dofinansowania przez gminę. O formie i terminie zbiórki będziemy informować.

Ankieta

Data opublikowania: 10:07, 9 lipca 2021

Kategorie: Aktualności