Ciepłe Mieszkanie

Szanowni Państwo w związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”, Gmina Tworóg planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór.

Cel programu

Głównym celem programu jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Kto może skorzystać z programu?

Zgodnie z warunkami programu Beneficjentem końcowym jest:

 1) osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z :

-prawa własności albo

-ograniczonego prawa rzeczowego albo

-najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021r o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy;

2) wspólnota mieszkaniowa ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Deklaracja ma na celu zebranie informacji pomocnych do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem oraz zakresu planowanych prac. Złożenie deklaracji nie stanowi gwarancji uzyskania dotacji na wskazany cel.

Szczegóły programu wraz z załącznikami dostępne pod linkiem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie.html

W związku z powyższym od dnia 22.01.2024r do 29.01.2024 włącznie, można składać deklaracje woli przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”

Deklaracje woli przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w gminie Tworóg, należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg ul. Zamkowa 16 w godzinach pracy urzędu.

Do pobrania:

Deklaracja woli przystąpienia do programu – osoby fizyczne

Deklaracja woli przystąpienia do programu – wspólnoty mieszkaniowe

Data opublikowania: 12:56, 20 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności