Można już składać wnioski o dodatki do żródeł ciepła

Posiadacze indywidualnych żródeł ciepła zasilanych peletem, biomasą, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym mogą już składać wnioski o dodatek.

Dodatek
dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w
przypadku gdy głównym żródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym
lub innym rodzajem biomasy,

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
(dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym)

3) kocioł olejowy.

Ważne! W
przypadku, jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo
domowe przysługuje
wyłącznie jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych
zamieszkujących pod tym adresem.

Wszystkie te żródła ciepła muszą
być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do
11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych żródeł ogrzewania
zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności
budynków.

Wnioski można składać do 30
listopada 2022r.:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy
EPUAP

– pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg


osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworogu

ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

Wniosek: Wniosek

Godziny przyjmowania:

Poniedziałek od 7:30 do 16:30

Wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 14:30

Piątek od 7:30 do 12:30

Data opublikowania: 12:21, 22 września 2022

Kategorie: Aktualności