MPZP Brynek – fragment o pow. 20 ha – Uchwała Nr VII/114/99