MPZP Hanusek, Boruszowice – Uchwała Nr XXXVI/408/2006