MPZP Tworóg, Brynek – Uchwała Nr XX/186/2016 z dnia 10.10.2016r.