Nabór do Biura Związku Subregionu Centralnego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego (zwany dalej „Związkiem”) ogłasza nabór na pracownika Biura w pełnym
wymiarze czasu pracy.
Ogłoszenie
Oświadczenia
Regulamin

Data opublikowania: 21:35, 14 marca 2014

Kategorie: Aktualności