Nieruchomości na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 02.02.2018 r. do 23.02.2018 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom:

– lokale mieszkalne o numerach porządkowych 1, 2, 3, 6 położone w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 73 w miejscowości Wojska.

Data opublikowania: 12:26, 2 lutego 2018

Kategorie: Nieruchomości