Nieruchomości na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16 oraz na stronach internetowych od dnia 07.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 wykazu lokali mieszkalnych położonych w Hanusku i Boruszowicach do zbycia w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom.

Data opublikowania: 13:29, 7 sierpnia 2020

Kategorie: Nieruchomości