Nieruchomości na sprzedaż

Wójt
Gminy Tworóg

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
stanowiącą własność gminy Tworóg.

Data opublikowania: 18:02, 29 lutego 2016

Kategorie: Nieruchomości