Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 06.06.2008 r. do 27.06.2008 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

– w trybie bezprzetargowym (dotychczasowym najemcom):

lokal mieszkalny o pow. 62,10 m2, położony w miejscowości Boruszowice, przy ulicy Składowej 16A,

lokal mieszkalny o pow. 82,18 m2, położony w miejscowości Koty Pusta Kużnica 4A

Data opublikowania: 11:03, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości