Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 04.07.2008 r. do 25.07.2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

– w trybie bezprzetargowym (dotychczasowym najemcom):

lokal mieszkalny położony w miejscowości Tworóg, przy ulicy Kościuszki 33/3,

lokal mieszkalny położony w miejscowości Tworóg, przy ulicy Kościuszki 33/4.

Data opublikowania: 11:05, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości