Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12.11.2008 r. do 02.12.2008 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Data opublikowania: 11:06, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości