Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 07.11.2008 r. do 28.11.2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

– w trybie bezprzetargowym (dotychczasowym najemcom):

lokal mieszkalny położony w miejscowości Tworóg, przy ulicy Kościuszki 33/1

Data opublikowania: 11:08, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości