Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 został wywieszony na okres 21 dni ,tj .od 13.02.2009 r. do 06.03.2009 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 31 B w miejscowości Tworóg

Data opublikowania: 11:13, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości