Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 roku ,poz.1591 z póżn. zmianami ).

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego literą porządkową B położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 31 w miejscowości Tworóg.

Data opublikowania: 11:16, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości