Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni ,tj .od 14.08.2009 r. do 03.09.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży:

na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych:

– w Tworogu, przy ul.Kościuszki 31A,

– w Tworóg, przy ul.Kościuszki 31 C,

– w Tworogu przy ul.Kosciuszki 31D/1,

– w Tworóg, przy ul.Kościuszki 31 E/2,

w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego:

– lokal mieszkalny położony w Hanusku ,przy ul.Słowiańskiej 6 A

Data opublikowania: 11:21, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości