Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni tj. od 12.12.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży:

na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Boruszowicach, przy ul. Składowej 14C

w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego: lokal mieszkalny położony w Boruszowicach, przy ul. Składowej 16D.

Data opublikowania: 11:25, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości